You are here

WHO Çocuklarin Hastane Bakimi

Resource Visibility: Public

Description
Related Content

Author

World Health Organization

Description

Bu, gelişmekte olan ülkelerdeki birinci basamak düzeyinde küçük çocukların bakımından sorumlu doktorlar, üst düzey hemşire ve diğer üst düzey sağlık görevlileri tarafından kullanılmak üzere cep boyutunda bir kılavuzdur. Temel laboratuar imkanlarının, temel ve ucuz ilaçların bulunduğu küçük hastanelerde yatarak ve ayakta tedavi için konu uzmanları tarafından mevcut yayınlanmış kanıtların gözden geçirilmesine dayanan güncel klinik yönergeler sunmaktadır. Pnömoni, diyare, ciddi malnütrisyon, sıtma, menenjit, kızamık, HIV enfeksiyonu ve ilgili koşullar gibi çocuk ölümlerinde başlıca nedenlerin yatarak tedavi edilmesine odaklanmaktadır. Küçük hastanelerde yönetilebilen yenidoğan sorunlarını ve çocukların cerrahi durumlarını da kapsar.

To access versions of this guide in English, French, Russian, and Portuguese, please visit the WHO Manuals collection.

Last reviewed: 2005.

Topics: Global Health Infectious Disease Neonatology General Pediatrics General Surgery

Licensing Information: All Rights Reserved

Copyright Boston Children's Hospital, 2015

Use of OPENPediatrics is subject to our terms of use and our privacy policy.

Call +1 617.919.4556

Contact Us Via Email
or Via Our Contact Form

OPENPediatrics
Boston Children's Hospital
Landmark Center, 7th Floor
401 Park Drive
Boston, MA 02215